✓آگهی های ویژه

✓بهترین پنل آگهی باامکانات ونتایج عالی درتبلیغ کسب وکار,فعالیت ومعرفی کالا وخدمات شما"پنل ویژه آگهی" می باشد.یکی ازمزایای ورودبه فهرست اصناف معتمدمحلی می باشد

✓انتخاب صنوف معتمد✮✮✮

مشتریان که تجربه خریدکالاوخدمات ازصنوف معرفی شده دراین سایت رادارند تجربه خودرا به صورت امتیار دهی ✮با کاربران دیگربه اشتراک بگذارند تاکسبه فعال ومنصف مشخص و ازاین طریق پاداش انصاف درکسب کارخودرا دریافت کنند✮ستاره بد✮✮✮✮✮ستاره عالی