تست چاقی آنلاین

ادمین 2021 بدون دیدگاه

تست چاقی آنلاین

بیماری چاقی دربین مامردم ایران خیلی رواج پیدا نموده واین خطرناک است برای اینکه تناسب اندام خودمان را حفظ کنیم باید سنگ محکی باشد که طبق فاکتورهای سیستم بدن هریک بتوانیم کنترل کنیم واگر خطوط قرمزرا با خوردن زیادازحدمیخواهیم رد کنیم با پردازش اطلاعات اخطارهای لازم را به مابدهد برخی دوستان هم اکنون می گویند باسکول وزن کشی خوب این کارراانجام میدهد ولی منظورم فقط آگاهی ازمیزان وزن نیست منظورم مانند تذکراتی که زمان مراجعه به مطب دکترمربوطه برایمان بازگومیکند ولی با مشکلات موجود وافزایش ویزیت پزشکان یاعدم دسترسی همه به متخصص تغذیه وتناسب اندام ندارند ما مجدد سراغ دوستان طراح سایت پارس کامرس رفتیم وبالاخره منظورمان را رسانیم که چه سیستمی میخواهیم ولی دوستان مادرپارس کامرس که پزشک ومشاور تغذیه نیستند چگونه محاسبات را درسیستم تعریف کنند؟ ولذا پزشک متخصص ودرمانگرچاقی را یافتیم وطی قراردادی ازوی درخواست یک هفته همکاری با متخصصین پارس کامرسی را گذاشتیم وباکارمشترک این درمانگر

بیشتر بخوانید

آنالیزطول عمر

ادمین 2021 بدون دیدگاه

آنالیزطول عمر

تقویم تولد تابه حال به این فکرکرده اید به طوردقیق چه مدت است که چشم براین هستی گشودید منظورم فقط سال تولد واینکه الان چندسال دارید نیست این را که همه میدانند منظورم اینکه بدانیددرچه ؟روزچه ساعت؟ چه دقیقه؟ چه ثانیه؟ سال مربوط به چه حیوانی؟ مثلا سال گاو یاسال میمون تاریخ میلادی؟ وتاریخ هجری قمری ؟وبالاخره هراطلاعات که بخواهید به غیرازنام قابله ای که زحمت بدنیا آوردن تان را کشیده بهتون صادقانه میدهد ولی درعوض تا ثانیه عمرشمارا بهتون گزارش میده ✓اسلامشهرباسفارش ساخت چنین تقویمی به کارگروه طراحی وپشتیبانی وبسایت پارس کامرس زمانی حدود یک ماه انتظارکشیدیم ودوستان مادرطراحی سایت پارس کامرس این دفعه نیز سربلند از این آزمون بیرون آمدند واقعا من انتظار قبول چنین سفارش طراحی سایت که به گونه ای باید باشدکه ارقام کهکشان- نام سالها وخیلی چیزهای دیگرکه نتیجه وخروجی اش باید رقمی باواقعیت ودرست باشه وباید غیر طراحی معمول درنظرومحاسبه کنندرا از این عزیزان

بیشتر بخوانید

فال آنلاین حافظ

ادمین 2021 بدون دیدگاه

فال آنلاین حافظ

امروزه اعتقادبه فال دربین مردم بخصوص بانوان بیشترازگذشته مشاهده میشود تاجایی که برخی تمام امورمهم زندگی خودراباپاسخ فال برنامه ریزی میکنند درکشورهای پیشرفته غربی به فال به دیده خرافات ویادرنهایت فال وفالگیری را سرگرمی اوغات فراقت یادرایامی خاص میدانند درکشورمامواردانواع فالگیرذی فراوان است ازاستخاره فال تاروت فال ورق فال قهوه وغیره ولی فالی که ازدیربازهمگان نوعی اعتقادواحترام خاصی برایش غائلند فال حافظ است که فالگیرنده پس از خواندن فاتحه وصلوات برروح شاعربزرگ ایرانی حضرت حافظ میفرستندسپس شخصی که بیشتربزرگترهای خانواده میباشند به صورت شانسی صفحه ای ازدیوان اشعارحافظ راگشوده هرصفحه دای که بازگردد شعرموجوددرآن صفحه فال نیت کننده می باشد که حضرت حافظ بنابرسرنوشت زندگی کنونی وی شعری بروصف حالش سروده یا شعری برای راهنمایی وچراغ راهی درتصمیمات آینده نیت کننده بامشاهده استقبال کاربران از فال حافظ ازبخش پشتیبانی سایت کارگروه پارس کامرس درخواست نمودیم همان فال حافظ که به صورت دستی انجام میشدرا به صورت اسکریپت آنلاین فال حافظ

بیشتر بخوانید