آنالیزطول عمر

ادمین 2021 بدون دیدگاه

آنالیزطول عمر

تقویم تولد تابه حال به این فکرکرده اید به طوردقیق چه مدت است که چشم براین هستی گشودید منظورم فقط سال تولد واینکه الان چندسال دارید نیست این را که همه میدانند منظورم اینکه بدانیددرچه ؟روزچه ساعت؟ چه دقیقه؟ چه ثانیه؟ سال مربوط به چه حیوانی؟ مثلا سال گاو یاسال میمون تاریخ میلادی؟ وتاریخ هجری قمری ؟وبالاخره هراطلاعات که بخواهید به غیرازنام قابله ای که زحمت بدنیا آوردن تان را کشیده بهتون صادقانه میدهد ولی درعوض تا ثانیه عمرشمارا بهتون گزارش میده ✓اسلامشهرباسفارش ساخت چنین تقویمی به کارگروه طراحی وپشتیبانی وبسایت پارس کامرس زمانی حدود یک ماه انتظارکشیدیم ودوستان مادرطراحی سایت پارس کامرس این دفعه نیز سربلند از این آزمون بیرون آمدند واقعا من انتظار قبول چنین سفارش طراحی سایت که به گونه ای باید باشدکه ارقام کهکشان- نام سالها وخیلی چیزهای دیگرکه نتیجه وخروجی اش باید رقمی باواقعیت ودرست باشه وباید غیر طراحی معمول درنظرومحاسبه کنندرا از این عزیزان نداشتم ولی ما را متعجب کردند ازاینکه گفتند اماده شده ودرسایت جهت استفاده کاربران می تواند باشد خودم شاید ۵۰تاریخ تولد واطلاعات درخواستی واردکردم پاسخ هم با مشقت فراوران تست کردم ولی یک سرسوزن هم خطا ندیدم البته باید درفیلدهای موجوداطلاعات صحیح وکامل واردکنید تانیجه وپاسخ درست را دریافت کنید امیدوارم غیراز تعجب از عمر رفته از کف ازکاربااین اسکریپت آنالیز سن وسال نهایت لذت را ببرید