تست چاقی آنلاین

ادمین 2021 بدون دیدگاه

تست چاقی آنلاین

بیماری چاقی دربین مامردم ایران خیلی رواج پیدا نموده واین خطرناک است برای اینکه تناسب اندام خودمان را حفظ کنیم باید سنگ محکی باشد که طبق فاکتورهای سیستم بدن هریک بتوانیم کنترل کنیم واگر خطوط قرمزرا با خوردن زیادازحدمیخواهیم رد کنیم با پردازش اطلاعات اخطارهای لازم را به مابدهد برخی دوستان هم اکنون می گویند باسکول وزن کشی خوب این کارراانجام میدهد ولی منظورم فقط آگاهی ازمیزان وزن نیست منظورم مانند تذکراتی که زمان مراجعه به مطب دکترمربوطه برایمان بازگومیکند ولی با مشکلات موجود وافزایش ویزیت پزشکان یاعدم دسترسی همه به متخصص تغذیه وتناسب اندام ندارند ما مجدد سراغ دوستان طراح سایت پارس کامرس رفتیم وبالاخره منظورمان را رسانیم که چه سیستمی میخواهیم ولی دوستان مادرپارس کامرس که پزشک ومشاور تغذیه نیستند چگونه محاسبات را درسیستم تعریف کنند؟ ولذا پزشک متخصص ودرمانگرچاقی را یافتیم وطی قراردادی ازوی درخواست یک هفته همکاری با متخصصین پارس کامرسی را گذاشتیم وباکارمشترک این درمانگر وپارسی کامرسی های عزیز براساس تعریف اوزان وبادرنظرگرفتن متوسط قد افراد ووزن فعلی به پاسخی صحیح دست یافته از اینکه ماآیاچاق هستیم ؟ودارای چه نوع چاقی؟ این سیستم باپرکردن چند فیلد کمترازیک دقیقه همان پاسخی که هنگام مراجعه به پزشک چاقی دریافت میکنیم حالا بدون صرف مخارج سیستم مامانندپزشک پاسخگوی شماست امیدوارم این اسکریپت کاربردی جلوگیری کننده چاقی یااضافه وزن همه ماشود وازاستفاده آن کمال رضایت راداشته ولذت ببرید از نتیجه حاصل